Privacy Policy

Privacy Policy

Top Delivery Services B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Top Delivery Services B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Top Delivery Services B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

info@topdeliveryservices.nl

Download onze volledige privacyverklaring

pijlOntdek
de mogelijkheden

Logistieke oplossingen met een visie

Wij bieden u een uitgebreid pakket aan diensten, zodat uw transport tot in de puntjes verzorgd kan worden.

U heeft nergens meer omkijken naar, maar toch de mogelijkheid om volledig inzicht te krijgen tijdens het gehele proces.

webshop-transport

Vast personeel

webshop-transport

Uitgebreid dienstenpakket

leverancier-webshop

Klantgericht

veilig-transport

Jarenlange ervaring